จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home ระบบบำบัดอากาศ | Air Pollution Control System

ระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control System)

บริษัท สยามนาธาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับออกแบบ สร้างและติดตั้งระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศทุกประเภท
โดยทีมช่างและวิศวกรมืออาชีพ ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
จนได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าตลอดมา

 

 

Air Pollution Control System

 

ระบบกำจัดฝุ่นด้วย (Dust Collector System) 

Application:
- Chemical Process
- Pharmacy
- Mixing & Packing
- Food Industries
- Cement Industries
- Metal Manufacturing
- Melting
- Wood Industries
- Boiler
- etc.

 

 

 

 
Wet Scrubber

ระบบกำจัดฝุ่น ไอ กลิ่น (Wet Scrubber System)

Application:

- Chemical Process
- Pharmacy
- Mixing & Packing
- Food Industries
- Metal Manufacturing
- Water treatment
- etc.

   

   

   
  Mist & Carbon Absorber System

  ระบบกำจัดไอน้ำมัน กลิ่น
  (Mist & Carbon Absorber System)

  Application:

  - Electric Discharge
  - Welding
  - Costing
  - Spray booth
  - Milling
  - etc.

   

   

   
  Dry & Washer Water Spray Booth

  ห้องพ่นสีแบบแห้งและแบบม่านน้ำ
  (Dry & Washer water Spray booth)

   Application:

   - Metal
   - Wood
   - Car Repair
   - Plastic
   - Food and Farming Industry
   - etc.

    

    

    
   Silo (ระบบลำเลียงและเก็บวัตถุดิบ)

   ระบบลำเลียงและเก็บวัตถุดิบ (Silo System)

     

    Application:

    - General Manufacturing

     

     

     

     

     

    รับสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการขาย (Installation & Services)

    Fabrication Installation Team and After Service

    ทีมงานสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการขาย Fabrication, Installation team and after service


     

     

     

     
    Testing Team (ทีมงานตรวจวัดค่าอากาศ หลังการติดตั้งระบบ)

    ทีมงานตรวจวัดค่าอากาศ หลังการติดตั้งระบบ (Testing Team)


    Application:

    - Dust Collector
    - Wet Scrubber
    - Mist & Carbon Absorber and Dry & Washer Water Spray Booth