จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home ระบบบำบัดอากาศ | Air Pollution Control System ทีมทดสอบหลังการติดตั้งระบบ
Testing Team (ทีมงานตรวจวัดค่าอากาศ หลังการติดตั้งระบบ)

ทีมงานตรวจวัดค่าอากาศ หลังการติดตั้งระบบ (Testing Team)


Application:

- Dust Collector
- Wet Scrubber
- Mist & Carbon Absorber and Dry & Washer Water Spray Booth