จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home ระบบบำบัดอากาศ | Air Pollution Control System ระบบกำจัดฝุ่นด้วย Dust Collector

Air Pollution Control System

 

ระบบกำจัดฝุ่นด้วย (Dust Collector System) 

Application:
- Chemical Process
- Pharmacy
- Mixing & Packing
- Food Industries
- Cement Industries
- Metal Manufacturing
- Melting
- Wood Industries
- Boiler
- etc.