จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home ระบบบำบัดอากาศ | Air Pollution Control System ห้องพ่นสีแบบแห้งและแบบม่านน้ำ
Dry & Washer Water Spray Booth

ห้องพ่นสีแบบแห้งและแบบม่านน้ำ
(Dry & Washer water Spray booth)

  Application:

  - Metal
  - Wood
  - Car Repair
  - Plastic
  - Food and Farming Industry
  - etc.