จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home

Film&Bags Kraft PaperFILM BAGS KRAFT PAPER main


 

 

พลาสติกกันสนิม และ กระดาษกันสนิม บรรจุภัณฑ์ป้องกันการเกิดสนิมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion)
หรือการเกิดออกไซด์ (Oxidation) ซึ่งสารป้องกันสนิมจะผสมอยู่ในเนื้อพลาสติกและจะระเหย (Volatilize) ออกมา และแพร่ปกคลุมบริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะ
ในระดับโมเลกุลเพื่อป้องกันการปฏิกริยาไฟฟ้าเคมี (Electro-Chemical) หรือการเกิดสนิมบนผิวของโลหะได้ยาวนาน 2-3ปี
และที่สำคัญโมเลกุลของสารป้องกันสนิมสามารถระเหยออกจากผิวของชิ้นงานได้เอง โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการล้างทำความสะอาด
ให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรณ์และลดการปล่อยของเสียได้อีกด้วย

 

 

 

 

Film  Bags Kraft Paper1 Film  Bags Kraft Paper5 Film  Bags Kraft Paper6

 

 

Film  Bags Kraft Paper3 Film  Bags Kraft Paper4