จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home ติดต่อเรา ติดต่อฝ่ายขาย

Sale Contact | ติดต่อพนักงานขาย | Siam Nathan

ชื่อ ประจำพื้นที่ เบอร์ติดต่อ เบอร์ภายใน E-Mail
1 คุณอนุสรณ์ วีระเลิศฤทธิชัย Assistant Managing Director 081-807-1062 199  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2 คุณถาวร คุณประสพ เขตสมุทรปราการ 088-003-9155 142 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3 คุณผกามาศ จันทร์กล่ำ เขตชลบุรี 088-003-9156 148 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
4 คุณอดิสรณ์ คิดร่วม เขตระยอง, จันทบุรี 088-003-9161 141

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5 คุณนนทฤทธิ์ อิงควิชัยกร เขตอยุธยา, สระบุรี 088-003-9162 147 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
6 คุณสิโรจน์ ศรีสุข เขตสมุทรสาคร, นครปฐม 088-003-9160 149 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
7 คุณเขมจิรา สังวาลย์วงศ์ เขตเมือง 2 (กรุงเทพ - ฝั่งเหนือ) 088-003-9164 143 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
8 คุณเขมจิรา สังวาลย์วงศ์ เขตเมือง 1 (กรุงเทพ - ฝั่งใต้) 088-003-9164 143 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
9 คุณศิริอร ภควิวรรณชนะ เขตปทุมธานี, นนทบุรี 084-611-6588
090-995-1665
150 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
10 คุณนันทภัค ชนะวงค์แก่น ภาคเหนือ  098-239-6324

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

11 คุณนัทพงษ์ จันทร์โฮม เขตฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี 088-003-9161 144

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 สำหรับลูกค้า Tradding ติดต่อ : คุณมิ้ง 085-395-1329, คุณก้อย 085-398-1329 


02-758-9048 - 50 เบอร์ภายใน #114, #112, #115, #235, #198 #236 #116 #229


Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 

หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ โปรดติดต่อ CRM :

- คุณธวัชชัย : 
Line-ID: westside99
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน