จันทร์, 17 ธ.ค. 2018


ถุงกรอง | Bag Filter

คุณสมบัติ : กรองของเหลวเช่นน้ำมัน สารเคมี น้ำเชื่อม กาวลาเท็กซ์ น้ำที่มีสารตกตะกอน
ขนาด : ความยาวมีให้เลือกตั้งแต่ 10 - 32 นิ้ว / เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว

aw03 Bag filter

Delivery Programme

Scrim and Fibre Type
Abbreviation
Continuous Operating
Temp. (Miximum)
Fields of
Application
Polypropylene PP 90°C/(95°C) Chemical and Pharmaceutical Industry, Food Industry, Galvanizings,
Plastic Production, Wood Processing.
Polyamide PA 110°C/(115°C) Wet Filtration.
Polyacrylonitrile copolymer AC 115°C/(120°C) Asphalt Mixing Plants, Detergents, Power Plants.
Temperature resistant olefin RO 125°C/(135°C) Chemical Industry, Fertilizer Production, Lime Hydration
Polyacrylonitrile homopolymer DT 125°C/(140°C) Coal Grinding Drying, Spray Dryer, Power Plants.
Polyester PE 150°C/(150°C) Cement Industry, Ceramic Industry, Food Industry,
Metal Production, Mining, Plastic Production, Wood
Processing.
Polyphenylensulfide PPS 190°C/(200°C) Chemical Industry, Metal Production, Power Plants,
Waste Incineration.
m-Aramide NO, NX 200°C/(220°C) Asphalt Mixing Plants, Ceramic Industry, Chemical
Industry, Lime Industry, Metal Production.
Aromatic polyamide-imide KMT 200°C/(260°C) Asphalt Mixing Plants, Metal Production.
Polyimide PI 240°C/(260°C) Cement Industry, Chemical Industry, Metal Production, Power Plants, Waste Incineration.
Polytetrafluorethylene PTFE,TF,TFL 250°C/(280°C) Carbon Black Industry, Chemical Industry, Power Plants, Waste Incineration.

Protective Treatments

Symbol Description Available type
PP/RO PA AC DT PE NO/NX KMT PPS PI PTFE/TF,TFL
Code 9 Antiadhesive finish
CS17 Oil and water repellent finish
CS18 PTFE surface coating Ο Ο Ο Ο Ο
TS Economic PTFE-based cake release treatment
CS29 Protective treatment against moderate
chemical attack
CS30 PTFE treatment to increase the active filter
surface
Ο Ο Ο Ο
CS31 PTFE treatment to increase the active filter
surface incl. oil and water repellent properies
Ο Ο Ο Ο
CS42 Protective treatment against chemcial
attack
FireGuard Spark resistant top layer Ο Ο Ο
PyroGuard Protection against pyrophoric dusts Ο Ο Ο Ο
• Standard Ο on request

Specials

Symbol Description Available type
PP/RO PA AC DT PE NO/NX KMT PPS PI PTFE/TF,TFL
ExCharge Antistatic filter medium with a permanent
conductive matrix (certified by Exam)
Ο Ο Ο
as Conductive by stainless steel fibre admixture Ο Ο Ο Ο Ο
Epi Epitropic fibre admixture Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
PZ "BIA"-quality certificate Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο
MPS Micro pores by fine fibres
• Standard Ο on request

Surface Treatments

Symbol Description Available type
PP/RO PA AC DT PE NO/NX KMT PPS PI PTFE/TF,TFL
Code 1 singed face side
Code 2 not singed
Code 3 singed on both sides
Code 4 calandered face side
Code 4 Glaze glazed face side
• Standard Ο on request