จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home สินค้า & บริการ | Product & Services วัสดุฟิลเตอร์ทุกชนิด | Filter Media

ฟิลเตอร์ชนิดเป็นแผ่นและม้วน สองประเภทหลักๆของฟิลเตอร์ชนิดแผ่นและม้วน ถูกใช้งานในแลปเคมี พื้นผิวฟิลเตอร์ ที่กรองของแข็งซึ่งดักอนุภาคที่มีลักษณะแข็ง ซึ่งอาจมีหรือไม่มีกระดาษกรองเป็นตัวช่วย (เช่น กรวยบุชเนอร์ ตัวกรองสายพาน โรตารีดรัมฟิลเตอร์หรือเครื่องกรองสูญญากาศ ตัวกรองเพื่อการชะลอการไหลของน้ำ สกรีนฟิลเตอร์) และตัวกรองตามชั้นความลึก ฐานวัสดุลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งยังคงมีอนุภาคของแข็งผ่านไปได้ (เช่น ตัวกรองทราย) ตัวกรองประเภทแรกยอมให้อนุภาคของแข็ง คือ สารตกค้างกักเก็บได้เหมือนเดิม ประเภทที่สองไม่สามารถทำได้แบบประเภทแรก แต่อย่างไรก็ตามประเภทที่สองมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะอุดตัน เพราะพื้นที่ผิวมากขึ้นซึ่งอนุภาคสามารถดักจับได้ อีกทั้งเมื่ออนุภาคของแข็งนั้นละเอียดมาก ฟิลเตอร์ตัวนี้มักจะมีราคาถูกกว่าและง่ายกว่าที่จะทิ้งสิ่งเจือปนขนาดเล็กๆ มากกว่าการทำความสะอาดที่กรองของแข็ง ฟิลเตอร์ชนิดเป็นแผ่นและม้วน สามารถทำความสะอาดโดยการล้างด้วยสารละลายหรือผงซักฟอก อีกทางเลือกหนึ่งใช้ ในการใช้งานในงานวิศวกรรม เช่น เคมีบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ อาจทำความสะอาดได้โดยการล้างกลับ (backwashing) โดยให้น้ำสวนทางกับการกรอง สกรีนฟิลเตอร์ชนิดทำความสะอาดตัวเองได้ นำไปใช้ในการดูดซึมการล้างกลับเพื่อทำความสะอาดสกรีนโดยไม่ขัดการไหลของระบบ

Polyester MediaPolyester Media
 
Ceiling FilterCeiling Filter
 
Poret Filter Foam
Poret Filter Foam
 
PP-NetPP-Net
 
Washable PP Media

Nylon
 

Wire Mesh SUS
 
Pleated Cardboard
 

Glass Fiber
 

Fluid AluminiumFiberglass
Fiberglass Filter High Temperature Filtration
Fiberglass Filter
for High Temperature
Filtration
Auto Roll
 
 
Filterpack Type ULGH
Filterpack TypeULGH
Emp-Filter
Emp-Filter