จันทร์, 17 ธ.ค. 2018
You are here: Home สินค้า & บริการ | Product & Services เฮป้าฟิลเตอร์ | Hepa Filter

แผ่นกรองอากาศ Hepa Filter ประกอบด้วยแผ่นรองไฟเบอร์ที่จัดโดยการสุ่ม โดยทั่วไปแล้วไฟเบอร์ประกอบด้วย ไฟเบอร์กลาส และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 และ 2.0 ไมโครมิเตอร์ ปัจจัยหลักของ Hepa ฟิลเตอร์ ที่ส่งผลต่อฟังค์ชั่น คือเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ ความหนาของฟิลเตอร์ และความเร็วพัดผ่าน ช่องว่างอากาศระหว่าง Hepa ฟิลเตอร์ไฟเบอร์นั้นมากกว่า 0.3 ไมโครมิเตอร์ ข้อสันนิษฐานทั่วไป Hepa ฟิลเตอร์ทำหน้าที่คล้ายตะแกรงที่ซึ่งอนุภาคมีขนาดเล็กกว่าช่องขนาดใหญ่ที่สามารถผ่านไปได้อย่างไม่ถูกต้องนัก ซึ่งแตกต่างกับเมมเบรนฟิลเตอร์ (Membrane filters) ที่ซึ่งอนุภาคเปิดกว้างที่สุดหรือระยะระหว่าง ไฟเบอร์ไม่สามารถผ่านไปในตัวมันได้เลย Hepa ฟิลเตอร์ ได้ถูกออกแบบมาจุดประสงค์เพื่อให้มีขนาดสารพิษและอนุภาคเล็กกว่า่

Hepa Filter - Separator Type
Separator Type
Hepa Filter - Mini-Pleat Type
Mini-Pleat Type
Hepa Filter - Module Type
Module Type
Hepa Filter - V-Bank Hepa
V-Bank Hepa
Hepa Filter - Ulpa Mini Pleat
Ulpa-Mini-Pleat