พุธ, 19 ธ.ค. 2018
You are here: Home สินค้า & บริการ | Product & Services กระดาษกรอง - กรองน้ำมัน | Paper Filter - Oil Cleaner

Paper Filter / Oil Cleaner กระดาษกรองมีมาในหลากหลายเกรดและความโปร่งขึ้นอยู่กับการใช้งานในสิ่งนั้น ตัวแปรที่สำคัญ คือความทนทานแข็งแรงในขณะเปียก ความโปร่ง การกักเก็บอนุภาค อัตราการไหล ความเข้ากันได้ ประสิทธิภาพและสมรรถภาพกลไกการกรองด้วยกระดาษมี 2 ประเภท คือปริมาณแล พื้นผิวโดยปริมาณการกรองอนุภาคที่ถูกจับอยู่ในกลุ่มกระดาษกรอง ส่วนพื้นผิวการกรองอนุภาคที่ถูกจับอยู่บนพิ้นผิวกระดาษ

9oilcoolantfilter
Oil Coolant Filter

Oil Cleaner
Oil Cleaner Triple R
Oil CleanerTriple-R
Emp-Filter
Emp-Filter